"Eerst een dak boven je hoofd en vandaaruit bouwen aan kwaliteit van leven."

Housing First: het gedachtegoed

Bescherming (t)huis in de wijk en vandaaruit bouwen aan kwaliteit van leven. Daarbij willen we het mogelijk maken om direct vanuit een eigen woning bescherming en begeleiding te bieden. Het concept is gebaseerd op het grondrecht van iedereen: het recht op huisvesting. Deze benadering is zeer succesrijk voor mensen die (lang) allerlei soorten trajecten hebben afgelegd. Diep in hun hart willen ze hetzelfde als iedereen: de geborgenheid van een eigen plek en ertoe doen.

Bij Housing First krijgt iemand een woonruimte, toegespitst op de persoonlijke omstandigheden.
Er zijn drie voorwaarden aan verbonden:

 1. op tijd huur betalen
 2. begeleiding accepteren
 3. een goede buur zijn (geen overlast veroorzaken)
 

Het hebben van een eigen woonruimte geeft rust, ruimte, vertrouwen en verantwoordelijkheid en daarmee het gevoel weer mee te doen in de samenleving. Dat brengt kwaliteiten naar boven en de bereidheid tot leren en ontwikkelen.

De trajectbegeleider ondersteunt de bewoner om een goede huurder en buur te zijn en om het leven naar eigen tevredenheid in te richten. Bepalend is hoe de deelnemer de wereld ziet, wat voor hem/haar kwaliteit van leven is en waarbij hij/zij geholpen wil worden. De cliënt behoudt autonomie en bepaalt het tempo. De trajectbegeleider heeft oprechte interesse in de ander, biedt onvoorwaardelijke steun en geeft de praktische ondersteuning die nodig is en stimuleert vooral de ander om het beste uit zichzelf naar boven te halen zodat hij/zij zelf weer onderneemt.

Housing First: de praktijk

Doelgroep

 • Mensen met meervoudige complexe problematiek (bijvoorbeeld psychiatrische en verslavingsproblemen) die geen aansluiting vinden bij het aanbod van maatschappelijke voorzieningen.
 • Mensen die niet kunnen samenwonen met anderen (groepsongeschiktheid) in een (doorstroom)voorziening.

Doel

Ervoor zorgen dat mensen weer (t)huis kunnen voelen, kwaliteit van leven verbeteren, in staat zijn zelfstandig te wonen en te functioneren en zich onderdeel voelen van de samenleving.

 • Ze zijn zelfredzaam en kunnen problemen voorkomen, hanteren en/of oplossen.
 • Ze hebben bezigheden waar ze zich goed bij voelen en bij voorkeur betaald werk.
 • Ze wonen prettig in hun omgeving (veroorzaken geen overlast).
 • Het leven is stabiel en ontwikkeling daar waar mogelijk.

Begeleiding

De trajectbegeleider gaat meerdere keren per week thuis op bezoek bij de deelnemer. Hierbij nemen ze samen stap voor stap de leefgebieden onder de loep: structuur aanbrengen in de dag, het huishouden op orde houden, omgaan met andere mensen, je gezondheid in de gaten houden, de administratie regelen, een eventuele verslaving bespreekbaar maken, het zoeken van bezigheden en (betaald) werk. Waar nodig kijkt de trajectbegeleider met de deelnemer of er naast trajectbegeleiding iets meer nodig is, bijvoorbeeld schuldsanering, een behandeling om grip te krijgen op verslavings- of psychiatrische problemen, etc. Voor iemand in een justitieel kader is ook het onderhouden van contacten met de Reclassering een aandachtspunt.

Duur

De duur van een Housing First traject is zo lang als nodig en zo kort als noodzakelijk. Afschaling van de zorg gebeurt in overleg met de drie deelnemende partijen waarbij de gemeente bepaalt.
De praktijk wijst uit dat de gemiddelde duur van een traject twee tot vier jaar is.

Onderzoeksresultaten

De resultaten van Housing First zijn geweldig. Diverse onderzoeken wijzen dat uit. Wereldwijd blijken gemiddeld acht op tien personen die via Housing First worden ondersteund, stabiel gehuisvest. In Nederland woont 85% van de deelnemers na twee tot vijf jaar nog steeds in zijn of haar woonruimte We zien met name in het eerste jaar dat mensen zich positief ontwikkelen op meerdere leefgebieden. Housing First heeft dus een gunstig effect op kwaliteit van leven.
Ervaringsonderzoek ondersteunt deze resultaten. Deelnemers maken duidelijk dat de begeleiding echt aansluit bij hun behoeften. Ze waarderen:

 • dat ze meteen een woonruimte krijgen
 • dat ze op hun eigen manier aan herstel kunnen werken
 • de houding van de trajectbegeleider (onvoorwaardelijke steun en oprechte interesse)
 • de praktische hulp die ze krijgen.

Dakloosheid

Ben je op dit moment dakloosheid dan is het goed om te weten dat je jezelf kunt melden bij de centrale inloop van de maatschappelijke opvang. Hier zal het intake- en adviesteam kijken wat er nodig is.
Mooie ontwikkeling:
Het gedachtegoed van housing first en het grondrecht van burgers om te mogen wonen (in de wijk) staat steeds meer centraal in Eindhoven.
Vanuit de maatschappelijke opvang met de visie: ‘wonen eerst’
Vanuit housing first bij de start van een traject, als doorstroom of mogelijk in een bestaande woonsituatie.

Ben je dakloos en wil je weten waar je terecht kan voor hulp kijk op:

Maatschappelijke opvang dak- en thuislozen | Gemeente Eindhoven


Samenwerking

Housing First Eindhoven is een samenwerkingsverband tussen Neos (trajectbegeleiding), Leger des Heils (trajectbegeleiding) en GGzE
Vier Eindhovense wooncorporaties leveren passende woonruimte: Woonbedrijf, ‘thuis, Trudo en Wooninc.
Housing First Eindhoven maakt deel uit van Housing First Nederland.
Housing First Nederland participeert in het wereldwijde platform Housing First.

Aanmelding

Om een Housing First traject te starten is een van de volgende onderstaande indicaties nodig:

 • WMO-indicatie van Regieteam gemeente Eindhoven. De deelnemer dient een eigen bijdrage CAK te voldoen.
 • WLZ ambulant. De deelnemer dient een eigen bijdrage CAK te voldoen.
 • IFZO-indicatie (forensische zorg). Hierbij is regiobinding van belang, vanwege de overgang van een IFZO- naar een WMO-indicatie na afloop van het justitieel kader.

Bereikbaarheid Regieteam Eindhoven
https://www.eindhoven.nl/inkomen-zorg-en-onderwijs/zorg

Wilt u graag meer informatie dan kunt u contact opnemen met de coördinator Housing First
Coördinator Housing First, telefoon 06-20018346.

Meer informatie

Neos
Leger des Heils
GGzE
Housing First Nederland
Housing first Europa